Image

Spoeddienst

Tandarts

Als zich tijdens openingsuren van de praktijk een spoedgeval voordoet, bijvoorbeeld een ongeval m.b.t. het gebit of een acute hevige pijnklacht dan kunnen wij meestal diezelfde dag ruimte maken om u te helpen. Voor zeer ernstige - acute - pijnklachten of een ongeval is onze praktijk na 17.00 uur en in het weekend met ingang van 2021 aangesloten bij de Tandartsenpost Eindhoven. De spoeddienst is buiten de reguliere openingstijden bereikbaar via het centrale nummer 040 - 3 111 915 / www.tandartsenposteindhoven.nl .


Houdt er rekening mee dat aan deze spoeddienst extra kosten zijn verbonden die ter plekke contant moeten worden voldaan.

De behandeling van een plaatsvervangende tandarts beperkt zich tot het strikt noodzakelijke. Voor eventuele vervolgbehandelingen en voorzieningen wordt u naar uw eigen tandarts verwezen.

Huisarts
Apotheek
Ziekenhuis