Image

Aanmelden nieuwe patiënten

Goed nieuws: wij nemen op dit moment weer nieuwe patiënten aan. U kunt zich nu weer aanmelden door telefonisch contact op te nemen met 0495 58 59 90 of door een mail te sturen naar info@tandartspraktijk-cranendonck.nl . Ook kunt u tijdens werktijden zich aanmelden bij onze balie.

Het is belangrijk dat wij weten of de patiënt medicijnen gebruikt of dat er problemen zijn (geweest) met zijn/haar gezondheid. Om deze informatie te verzamelen vragen wij bij aanmelding om een anamneseformulier in te vullen.
Dit is een gezondheidsvragenlijst. Het formulier geeft ons inzicht in de algemene gezondheid, medicijngebruik, aandoeningen en allergieën. Zo kunnen wij zorg op maat bieden en op de juiste manier handelen als tijdens het bezoek aan de praktijk problemen ontstaan met de gezondheid. 

Als de tandarts niet op de hoogte is van het medicijngebruik, kan het gebeuren dat hij/zij medicijnen voorschrijft die niet samengaan met de medicijnen die de patiënt al gebruikt. Ook kan de tandarts een behandeling uitvoeren die door de medicijnen beïnvloed wordt. Daarnaast kunnen bepaalde medicijnen, zoals anti-depressiva en middelen tegen een hoge bloeddruk monddroogte veroorzaken. Hierdoor is de kans op bijvoorbeeld cariës groter.

Als u moeite heeft met het invullen van het formulier, bespreek dit dan met ons. Het niet (volledig) invullen van het formulier kan betekenen dat risicovolle of ingrijpende behandelingen niet kunnen worden uitgevoerd, omdat de kans op complicaties niet kan worden ingeschat.